Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ.

1)ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
Η Δημοτική κοινότητα Νέων Παλατίων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου ξεκινά την  λειτουργία ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ .
Η Επιμόρφωση θα γίνεται από ειδικούς συνεργάτες του Υπουργείου Παιδείας και της Γενικής Γραμματείας δια βίου Μάθησης και θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Τα τμήματα θα είναι ολιγομελή και τα μαθήματα θα γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο των Νέων Παλατίων(Σαπανίδειο).
Η Πρόσκληση απευθύνεται προς τους γονείς ολόκληρου του Δήμου Ωρωπού(και όχι μόνο των Νέων Παλατίων),και το πρόγραμμα μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ενήλικας(18 και άνω), ακόμα και αν δεν έχει παιδιά,όπως επίσης και οι δύο γονείς.
Σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας των Νέων Παλατίων(πίσω από τον Ο.Τ.Ε)και από τους  Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατίων.

2)Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό «Οδυσσέας»
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα, Α1 και Α2, διάρκειας 125 και 175 ωρών αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα:

Επίπεδο Α1: Εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, καθώς και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τη γλωσσική δεξιότητα αλλά και πρακτικές κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να εξοικειωθούν με το κοινωνικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.
Επίπεδο Α2: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Στο συγκεκριμένο επίπεδο, προβλέπονται δύο (2) θεματικές ενότητες: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διάρκειας 150 ωρών, και Στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, διάρκειας 25 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω επιπέδου, οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Α2, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στα επίπεδα Α1 και Α2 κατόπιν αξιολόγησης του επιπέδου ελληνομάθειας, με χρήση κατάλληλου «εργαλείου ανίχνευσης γλωσσικών δεξιοτήτων». Και στα δύο επίπεδα μάθησης, και εφόσον διαπιστωθεί η επιτυχής ολοκλήρωση ενός επιπέδου, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης.
Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί. Το όριο των απουσιών καθορίζεται στο 20% επί του συνόλου των ωρών. Σε περίπτωση που υπερβεί το όριο των απουσιών, διαγράφεται από το συγκεκριμένο τμήμα και υποχρεούται, εφόσον επιθυμεί, να ενταχθεί και να επαναλάβει το συγκεκριμένο επίπεδο.
Αιτήσεις και πληροφορίες για το πρόγραμμα,μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινότηας Νέων Παλατίων,αλλά και από τον Δήμο Ωρωπού.

3)Εθνικό Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων και την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών: «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους».
Η διαχείριση του κινδύνου αποτελεί τη συνισταμένη ενός πλέγματος ενεργειών που συντείνουν σε έναν κοινό στόχο, την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης. Η εθελοντική δράση επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα μέσα από τη συντονισμένη παρέμβαση, η οποία γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες και προσχεδιασμένο πλάνο ενεργειών.

Τα τελευταία χρόνια, είμαστε μάρτυρες καταστροφικών φυσικών φαινομένων, εκ των οποίων κάποια προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες ενώ άλλα είναι ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο παράγοντα.
Τη θερινή περίοδο, οι Δήμοι και οι Κοινότητες που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις, οργανώνουν εθελοντική πυρασφάλεια. Έχει διαπιστωθεί, όμως, ότι, στην τεράστια πλειοψηφία τους, οι εθελοντές υστερούν στον τομέα της καταστολής. Συγκεκριμένα, όταν εκδηλωθεί η πυρκαγιά, οι εθελοντές πρέπει να ενεργούν ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα δράσης, στο οποίο ο καθένας να έχει συγκεκριμένο ρόλο έτσι ώστε η αυθόρμητη εμπλοκή τους να μην έχει ακριβώς τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Στους πρόσφατους σεισμούς, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα ενημέρωσης του κόσμου, σε δύο κυρίως παραμέτρους, για τις ενέργειες κατά τη διάρκεια του σεισμού και για εκείνες που αποσκοπούν στη διάσωση πληγέντων και την παροχή πρώτων βοηθειών.
Οι βασικές γνώσεις ναυαγοσώστη είναι ιδιαίτερα χρήσιμες κατά τη θερινή περίοδο στις παραλίες και στα θαλάσσια ταξίδια και προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, χωρίς να εκθέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του παρεμβαίνοντος. Η εξοικείωση, επίσης, με τις οργανωτικές δομές και την εφαρμογή των σωστικών ενεργειών καθώς και με τη χρήση των σωστικών μέσων στη ναυσιπλοΐα είναι επιβεβλημένη.
Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, η συντεταγμένη και οργανωμένη δράση των πολιτών μπορεί να αποτρέψει πολλά δυσάρεστα και να σώσει κυριολεκτικά ζωές.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται από κοινού με τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – Πυροσβεστικό Σώμα – Λιμενικό Σώμα), Εθνικής Άμυνας (Κ.ΟΜ.Α.Κ), Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Ο.Α.Σ.Π.), καθώς και τις εθελοντικές οργανώσεις Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Μ.Κ.Ο. Praksis.
Στόχος
Το πρόγραμμα εκπαιδεύει πολίτες-εθελοντές στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης ώστε οργανωμένα να παρεμβαίνουν άμεσα, ουσιαστικά και προγραμματισμένα, για να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους συμπολίτες τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι επιδιωκόμενες δεξιότητες είναι:
• Λήψη αποφάσεων και λύση προβλημάτων
• Ομαδοσυνεργατική δράση
• Διαχείριση πληροφορίας
• Αυτοπροστασία
• Παροχή Πρώτων Βοηθειών - Διασώσεις
• Οργάνωση - Διαχείριση καταυλισμών
• Ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων
• Διαχείριση πανικού
Χρηματοδότηση
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο.
Επιπρόσθετα στοιχεία
Οι εθελοντές εκπαιδεύονται στα παρακάτω θεματικά πεδία:
• Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου(Λύση προβλήματος/Λήψη απόφασης – Διαχείριση πληροφορίας – Διαχείριση πανικού – Λειτουργία σε ομάδες)
•Πυρκαγιές – Πλημμύρες
•Σεισμοί – Διασώσεις
• Ναυτικά Ατυχήματα – Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος
• Πρώτες βοήθειες – Διαχείριση καταυλισμών.
• Ασύμμετρες απειλές
Η διάρκεια κάθε ημερήσιας εκπαίδευσης είναι από 4 έως 6 ώρες . Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 25 ημέρες σε διάστημα 2,5 μηνών.
Η εκπαίδευση αποτελείται από το θεωρητικό μέρος (σεμινάρια - συζήτηση) και το πρακτικό μέρος (δραστηριότητες, εργαστήρια, απόκτηση βασικών δεξιοτήτων), το οποίο διεξάγεται σε ειδικούς χώρους.
Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής θα βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέων Παλατίων.

Η Δημοτική Κοινότητα των Νέων Παλατίων ,ανακοινώνει ακόμα,πως βρίσκεται σε διαρκή επαφή,τόσο με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,όσο και με την Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης,για να καταφέρει ακόμα και φέτος να διοργανώσει τα προγράμματα τους.(Αθλητισμός και Παιδί,Αθλητισμός και Γυναίκα,Μαθήματα Ζωγραφικής,χειροτεχνίας,θεατρολογίας κ.α)
Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε μέχρι κεραίας,όλα όσα υποσχεθήκαμε στους κατοίκους των Νέων Παλατίων..
4)ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ(ΗΡΩΝ-2)
alt
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες «Ήρων-2»
Το πρόγραμμα «Ήρων-2» σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΣΠΑ 2007-13) και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Στόχος
Οι συνεχείς εξελίξεις στο πεδίο των επιστημών, η διαρκής ανάπτυξη και διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις γενικότερες τάσεις που παρατηρούνται στην απασχόληση, δημιουργούν μια νέα ευαίσθητη ομάδα πολιτών, τους «ψηφιακά αναλφάβητους». Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που δεν κατέχει βασικές δεξιότητες πάνω στις νέες τεχνολογίες αδυνατεί να συμμετάσχει ενεργά στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Στη χώρα μας, το ποσοστό αυτό του πληθυσμού είναι μεγαλύτερο από εκείνο των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψηφιακό αυτό χάσμα προσπαθεί να γεφυρώσει το πρόγραμμα «Ήρων-2».
Ομάδα – Στόχος
Το έργο απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ενήλικες, αρχάριους στην πληροφορική, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες. Μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι άνω των 18 ετών.
Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν 76.800 άτομα μέσω της λειτουργίας 4.960 τμημάτων πανελλαδικά σε διάστημα τριών εκπαιδευτικών περιόδων (2008-09, 2009-10 & 2010-11).
Περιεχόμενο του προγράμματος
Αρχικά, διδάσκεται ένας βασικός κορμός ύλης που είναι απαραίτητος σε όλους τους εκπαιδευόμενους (Λειτουργικό Σύστημα Windows). Οι υπόλοιπες ενότητες (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, χρήση διαδικτύου και προγράμματα παρουσιάσεων) διδάσκονται σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και σε συμφωνία με τον εκπαιδευτή του τμήματος.
Περιεχόμενο:
  • Βασικές έννοιες πληροφορικής
  • Η χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows
  • Η χρήση κειμενογράφου (Word)
  • Η χρήση υπολογιστικών φύλλων (Excel)
  • Η χρήση προγράμματος παρουσιάσεων (Powerpoint)
  • Οι βασικές λειτουργίες του διαδικτύου (αρχές χρήσης, πλοήγηση, κ.λπ.)
  • Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
  • Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης)
  • Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
  • Σύγχρονα θέματα που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου (ασφάλεια, ιοί υπολογιστών, κ.λπ.)

Διάρκεια – Πιστοποιητικό – Αιτήσεις συμμετοχής
Η εκπαίδευση διαρκεί 50 ώρες και ολοκληρώνεται σε διάστημα 10 εβδομάδων (5 ώρες ανά εβδομάδα). Με το πέρας των μαθημάτων, όσοι επιτυγχάνουν στις τελικές εξετάσεις λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στις κατά τόπους γραμματείες του προγράμματος. Τα μαθήματα γίνονται, κατά κύριο λόγο, στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων της ελληνικής επικράτειας, απογευματινές ώρες, και παρέχονται δωρεάν

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
22950-36571
6971905368.